Arbetskläder – Vad gäller?

Här får du svar på vanliga frågor om vad som gäller för arbetskläder. Kanske har du nyss fått ett uniformsjobb, eller kanske är du ekonomiansvarig och undrar hur man bokför arbetskläder – vad gäller egentligen? Fortsätt läsa så får du reda på det.

Vad räknas som arbetskläder?

Till arbetskläder räknas uniformer och profilkläder som uppfyller vissa villkor. Om ditt företags arbetskläder stämmer in på följande räknas de som skattefri förmån enligt Skatteverket.

Uniformer

Uniformer är specialdesignade kläder som tydligt visar att en person representerar ett företag eller en organisation. Exempel på yrkesgrupper som bär uniform är flygplansbesättningar, poliser i yttre tjänst och ambulanssjukvårdare. Uniformsregler är generellt sett strikta och sträcker sig ofta längre än bara till vad du har på dig. De kan innefatta sådant som uppförande och utseende, till exempel hur du pratar eller vilken frisyr du ska ha. För att räknas som en uniform ska kläderna uppfylla två villkor:

 • De ska ha utformats av arbetsgivaren och tydligt skilja sig från vanliga kläder.
 • De ska tydliggöra vilken roll eller befogenhet personen som bär uniformen har.

Övriga arbetskläder

Arbetskläder kan vara allt från snickarbyxor till t-shirtar med företagets logotyp på. De kan se ut som vanliga kläder med den skillnaden att de bär företagets logotyp eller namn. Exempel på yrkesgrupper som har på sig arbetskläder är hantverkare, butiksanställda och eventpersonal. Kläderna måste uppfylla samtliga följande krav för att räknas som arbetskläder:

 • De tillhandahålles av arbetsgivaren.
 • De är obligatoriska för den anställde att bära.
 • De har ett syfte, till exempel att utmärka viss personal, eller på annat vis vara specialanpassade för tjänsten.
 • De skiljer sig från normala kläder genom att arbetsgivarens logotyp eller namn stadigvarande syns på dem.

Skyddskläder

Skyddskläder, som ska minska risken för kroppskador, räknas inte som vanliga arbetskläder enligt Arbetsmiljöverket men är ändå skattebefriade om de:

 • …skyddar mot annat än normalt väder och vind, exempelvis mekaniskt eller kemiskt slitage.
 • …slits onormalt snabbt, till exempel som de kläder murare, svetsare eller betongarbetare bär.

Exempel på yrkesgrupper som bär skyddskläder är vård- och omsorgspersonal, brandmän och svetsare.

Arbetskläder med tryck

Det finnas alltså ett antal villkor att uppfylla för att kläder ska klassas som just arbetskläder. Med tryck, broderi eller annan typ av varaktig märkning som visar vem arbetsgivaren är blir kläderna även till reklam – så kallade profilkläder. Du kan läsa mer om vad profilkläder är här. Ett företag som säljer arbetskläder med tryck är M.E Produkter. De har ett stort utbud av allt från varselkläder till arbetshandskar och uniformskläder. Oavsett vilken typ av arbetskläder du söker – eller om du bara vill bilda dig en uppfattning av hur de kan se ut – är M.E Produkter rätt plats. Ett annat bra exempel på arbetskläder är Jobman – en av Sveriges äldsta leverantörer av både arbetsbyxor och arbetsjackor.

Vem ska tvätta arbetskläder?

Företag har själva rätt att bestämma vem som ska tvätta arbetskläder – den anställde eller arbetsgivaren. Undantaget är verksamheter som bedriver vård- och omsorgsarbete. Se nedan angående arbetskläder i vården.

Vem betalar arbetskläder?

Generellt finns inga regler för vem som betalar arbetskläder, förutom när det gäller arbetskläder i vården (se ovan). Det kan dock anses som mindre seriöst av ett företag att ställa krav på att vissa arbetskläder ska bäras utan att företaget betalar för dem.

Man kan säga att ju högre krav på specifika arbetskläder arbetsgivaren ställer, desto större anledning att du som anställd inte själv ska behöva betala för arbetskläderna.

Arbetskläder i vården

Arbetskläder i vården ska tillhandahållas och tvättas av arbetsgivaren. Du som har fysisk kontakt med patienter eller brukare ska ha arbetskläder som uppfyller Socialstyrelsens krav på hygien:

 • Ärmarna ska sluta ovanför armbågen.
 • Arbetskläderna ska bytas dagligen, eller omedelbart om de förorenats/kontaminerats.
 • Arbetskläder i vården ska skyddas med exempelvis ett förkläde i plast, om det finns risk för att de kan komma i kontakt med kroppsvätskor.